Úvodná stránka

Interview so Štefanom a Dankou Beňačkovými - "Stačí nám to, čo máme"
Pripravili: Veronika Beloritová a Šimon Beňačka
pdf Interview
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Sadzobník správnych poplatkov
bmp Sadzobník správnych poplatkov
bmp Sadzobník správnych poplatkov
Pripomienkové konanie
pdf Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania
POZVÁNKA
Návrhy Všeobecne záväzných nariadení
pdf Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Horné Vestenice č. 7/2009 o úhradách za poskytované služby obcou Horné Vestenice
Voľby do orgánov samosprávy 2014
docx Výsledky volieb na volebné obdobie 2014 - 2018
OZNAMY
bmp Výsledky volieb PS urbariát Horné Vestenice
pdf Ochrana lesov pred požiarmi - informácia
pdf Oznam spoločnosti SPP - Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Nájomné byty - Horné Vestenice
Vyplnenú žiadosť je potrebné doručiť do kancelárie Obecného úradu v Horných Vesteniciach najneskôr do 29.4.2016.
docx Žiadosť o pridelenie nájomného bytu
August 2016
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
meniny má: Samuel

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku:

sonna